5 Nominations

0 Wins

Zhang Yimou

Golden Globe Awards